Дали сте знаеле дека топлотната енергија најмногу се губи од надворешните ѕидови – дури 30%? Затоа, денеска поставувањето на “демит” фасада игра многу важна улога во градежништвото како и кај самото домување. Со висококвалитетна топлотна изолација (“демит” фасада) се постигнува висок степен на енергетска ефикасност како и подигнување на животниот стандард кај идните станари гледано од финансиска гледна точка.

За таа цел, во нашиот станбен објект А2 во Маџир Маало поставена е “демит” фасада со 10 см стиропор Усје и фасаден материјал од Bekament од соседна Србија.