Како финален производ за поставување на подот беше избран дабовиот паркет. Иако се работи за далеку поскапа инвестиција како и посложена процедура околу самото негово поставување, сепак паркетот има повеќе предности во однос на ламинатот. Пред сè, се работи за природен материјал, кој после добра обработка изгледа прекрасно а истотака самата негова дебелина овозможува побавно ладење на самиот под.