Со поставувањето на ПВЦ прозорците дојдовме до фазата затворена карабина. Изведувачот е една од најпознатите и веќе докажани компании на  домашниот пазар од оваа дејност – “Проспера” од Куманово.

2

8

19

 

Поставените ПВЦ прозорци се со шестокоморен профил и двослојно термопан стакло за 4 сезони. Профилите се производство на Trocal од Германија. Една од предностите на овој вид на профили, покрај квалитетот, е и изоставувањето на оловото како стабилизатор во процесот на производството со што се отстранува штетното дејство на овој отровен метал. Стаклата, пак, се производство на американската компанија Guardian која е специјализирана за производство на специјални нискоемисиони стакла со меко покритие со кое се зголемуваат изолаторските својства на самото стакло. Истотака, прозорците се исполнети со гас Аргон со што топлинската изолација на самиот прозор е зголемена за уште 10%.

 

26